Αναλυτικά το νέο Δ.Σ. της ΕΠΣΗ και οι Επιτροπές

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τζώρτζογλου Νικόλαος

ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κουτεντάκης Γεώργιος-Πλούταρχος

Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παπαδάκης Στυλιανός

Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πετούσης Ευάγγελος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Δροσίτης Ιωάννης

ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στειακάκης Νικόλαος

ΤΑΜΙΑΣ: Μωραΐτης Μιχαήλ

ΑΝΑΠΛ.ΤΑΜΙΑΣ: Μπουνάκης Κωνσταντίνος

ΜΕΛΗ: Παπαγγελής Ευάγγελος, Φανουράκης Γεώργιος, Μπουνάκης Κωνσταντίνος, Φρυσούλης Παναγιώτης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Πρόεδρος: Τζώρτζογλου Νικόλαος

Αναπλ. πρόεδρος: Κουτεντάκης Γεώργιος-Πλούταρχος

Α’ αντιπρόεδρος: Παπαδάκης Στυλιανός

Γεν. Γραμματέας: Δροσίτης Ιωάννης

Ταμίας: Μωραΐτης Μιχαήλ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΠΣΗ

Πρόεδρος Πρωταθλήματος: Κουτεντάκης Γεώργιος-Πλούταρχος

Αναπλ. Πρόεδρος Πρωταθλήματος: Βαρδαλαχάκης Εμμανουήλ

Μέλος: Μωραΐτης Μιχαήλ

Πρόεδρος Κυπέλλου ΕΠΣΗ: Τζώρτζογλου Νικόλαος

Αναπλ. Πρόεδρος Κυπέλλου ΕΠΣΗ: Πετούσης Ευάγγελος

Μέλος: Μαθιουδάκης Εμμανουήλ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΣΗ

Πρόεδρος: Κουφάκης Ιωάννης

Γραμματεία: Χαραλαμπάκη Ελένη

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΠΣΗ

Πρόεδρος: Ιωαννίδης Γεώργιος

Αναπλ. Πρόεδρος: Χανιωτάκης Χρήστος

Διευθυντής Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης: Φουκάκης Γεώργιος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ

Πρόεδρος: Φανουράκης Γεώργιος

Αναπλ. Πρόεδρος: Χαραλαμπάκη Ελένη

Μέλος: Βερδιάκης Φίλιππος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Παπαγγελής Ευάγγελος

Αναπλ. Πρόεδρος: Πετούσης Ευάγγελος

Μέλος: Κουτσάκης Ευάγγελος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Πρόεδρος: Παπαγγελής Ευάγγελος

Αναπλ. Πρόεδρος: Χανιωτάκης Χρήστος

Μέλη: Μακράκης Νικόλαος, Φραγκιαδάκης Μιχαήλ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Πρόεδρος: Μπουνάκης Κωνσταντίνος

Αναπλ. Πρόεδρος: Παπαδάκης Στυλιανός

Μέλος: Σφακιωτάκης Ιωάννης

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Δροσίτης Ιωάννης

Αναπλ. Πρόεδρος: Φοινοκαλιώτη Εμμανουέλα

ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΜΕ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βαρδαλαχάκης Εμμανουήλ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Μωραΐτης Μιχαήλ

Αναπλ. Πρόεδρος: Κουτεντάκης Γεώργιος-Πλούταρχος

Μέλος: Παπαδάκης Στυλιανός

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πρόεδρος: Κουτεντάκης Γεώργιος

Αναπλ. Πρόεδρος: Μπουνάκης Κωνσταντίνος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Πρόεδρος: Τζώρτζογλου Νικόλαος

Αναπλ. πρόεδρος: Δροσίτης Ιωάννης

Αντιπρόεδρος: Παπαδάκης Στυλιανός

Μέλος: Μαθιουδάκης Εμμανουήλ

Μέλος: Κοντουδάκη Ελένη

ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Πρόεδρος: Φοινοκαλιώτη Εμμανουέλα

Αναπλ. πρόεδρος: Κοντουδάκη Ελένη

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΗΠΕΔΩΝ

Πρόεδρος: Φρυσούλης Παναγιώτης

Μέλος: Βερδιάκης Φίλιππας

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΙΚΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Πρόεδρος: Πετούσης Ευάγγελος

Αναπλ. Πρόεδρος: Παπαγγελής Ευάγγελος

Μέλος: Λέλεκας Νικόλαος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΊΩΝ

Πρόεδρος: Νίκος Τζώρτζογλου

Αναπλ. Πρόεδρος: Μάρκος Ξενογιαννάκης

Μέλη: Γιάννης Τζώρτζογλου

ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ

Πρόεδρος: Μαθιουδάκης Εμμανουήλ

ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Στειακάκης Νικόλαος

Αναπλ. Πρόεδρος: Λιονάκης Ιωάννης

Μέλος: Φουκαράκης Αλέξανδρος