Συγκροτήθηκε σε σώμα το Δ.Σ. του Α.Ο. Διγενή Νεοχωρίου. Αναλυτικά:

Συγκροτήθηκε το Δ.Σ του Α.Ο Διγενή σε σώμα, όπως παρακάτω:

Πρόεδρος ο Παπαδημητρίου Δήμος

Αντιπρόεδρος ο Ζιώγκος Δημήτριος

Γενικός γραμματέας ο Ζαφειρης Αθανάσιος

Γενικός Αρχηγός ο Ριζος Δημήτριος

Ταμίας ο Κυριτσης Γρηγόριος

Μέλος ο Βισβικης Κωνσταντίνος

Μέλος ο Κοσμας Ευάγγελος

Αναπληρωματικό μέλος ο Κάρρας Φωτιος

Αναπληρωματικό μελος ο Μιχαηλ Ευάγγελος