Άρχισε ήδη από 1η Ιουλίου 2022 η νέα αγωνιστική περίοδος 2022-2023. Η λήξη της θα είναι στις 30 Ιουνίου 2023. Οι αιτήσεις μεταβολών που αφορά τη νέα περίοδο, έχουν ήδη φθάσει στην διοργανώτρια από τα τέλη Ιουνίου και διατίθενται από αυτήν, για την πραγματοποίηση των μετακινήσεων των αθλητών, την πρώτη εγγραφή, την επανεγγραφή κλπ.

Το κόστος των ειδικών αυτών εντύπων είναι ένα ( 1 ) Ευρώ και μπορούν τα σωματεία και οι αθλητές να τα προμηθεύονται κάθε μέρα τις εργάσιμες ώρες 09:00 με 14:00 και 18:00 με 20:00, εκτός Σαββάτων μέχρι και 13/8/2022

– Οι δηλώσεις συμμετοχής των ομάδων που θα λάβουν μέρος στα πρωταθλήματα και στο Κύπελλο της νέας περιόδου θα γίνονται δεκτές από την 11/7/2022 ημέρα Δευτέρα μέχρι και τις 19/8/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:30.

– Το Σάββατο 20/8/2022 θα γίνουν οι τυχόν απαραίτητες διορθώσεις – συμπληρώσεις των εντύπων και θα ανακοινωθούν τα σωματεία που θα έχουν υποβάλλει τις δηλώσεις συμμετοχής, χωρίς να δοθεί άλλη παράταση για οποιαδήποτε λόγο ή παράλειψη.

– Από τις 22/8 και μέχρι τις 31/8, θα γίνει ο καταρτισμός των ομίλων και η προετοιμασία για την κλήρωση των πρωταθλημάτων και του κυπέλλου η οποία θα διεξαχθεί την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου.

– Τα παράβολα συμμετοχής των ομάδων ορίζονται για μεν την Α΄ Κατηγορία σε 150 €, για την Β΄ σε 120 €, για την Γ΄ σε 100 € και για το κύπελλο σε 50 € για όλες τις κατηγορίες.

Η ετήσια συνδρομή μέλους παραμένει στο ποσό των 20 Ευρώ ανά έτος, ανεξάρτητα από την κατηγορία.

Η κάρτα πάγκου για τους προπονητές ή εκπροσώπους των σωματείων στην τεχνική περιοχή, παραμένει στο ποσό των 75 €.

Οι αιτήσεις μεταβολών για όλη την αγωνιστική περίοδο 2022-2023 παραμένει στο ποσό του ενός ( 1 ) Ευρώ.

-Ως πιθανές ημερομηνίες έναρξης των πρωταθλημάτων η διοργανώτρια προσδιορίζει αυτές σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα ως εξής:

Για μεν τις Α΄ και Β΄ Κατηγορία 24 / 25 Σεπτεμβρίου, για δε την Γ΄ Κατηγορία στις 9 Οκτωβρίου.

Για δε το κύπελλο σε ότι αφορά την Α΄ Φάση, για να φτάσουμε στις 16 ομάδες επικρατέστερη είναι η ημερομηνία 17/18 Σεπτεμβρίου, Σάββατο και Κυριακή. Με βάση αυτό το οργανόγραμμα, μπορούν πλέον οι ομάδες να κάνουν τον σχεδιασμό τους, όσον αφορά την προετοιμασία τους, τα φιλικά παιχνίδια κλπ.

-Για να έχει δικαίωμα δήλωσης συμμετοχής στα πρωταθλήματα και το κύπελλο, ένα Σωματείο θα πρέπει:

α) να καταβάλει τα απαραίτητα παράβολα 2022-2023.

β) να καταβάλει τουλάχιστον το 50% του συνολικού ποσού, που οφείλει για τα παρελθόντα έτη και να διακανονίσει το υπόλοιπο ποσό.

Απαραίτητη διευκρίνιση: Ουδεμία αίτηση συμμετοχής, θα γίνεται δεκτή, αν δεν συντρέχουν οι παραπάνω α΄ και β΄ και προϋποθέσεις, που θα διαχειρίζεται οικονομική επιτροπή.